O nás

Výstava historických vozidel Historici v Roudnici je akce pořádaná dobrovolníky z Podřipska, kteří vlastní historické stroje, a nebo se o ně alespoň hlouběji zajímají. Neoficiální klub přátel historických vozidel je tedy partou věčně mladých nadšenců a nadšenkyň, kteří mají chuť a elán dělat nezištně něco pro druhé.

Na jaře roku 2002 se zrodila myšlenka, pokusit se zorganizovat výstavu historických vozidel, ve městě, které nemělo v této oblasti žádnou minulost. První ročník se konal u příležitosti akce Roudnice na řece času. Jednalo se o staročeský jarmark spojený s vinobraním.  Spojení veteránů a vína pod hlavičkou kulturního střediska trvalo dlouhých 14 let. V roce 2017 se však výstava stala samostatnou celodenní akci, záštitu po KZM Roudnice n. L. převzala obecně prospěšná společnost Říp. I přes mnohé dílčí změny zůstala akce věrna své původní koncepci, a sice vytvoření muzea historických strojů pod širým nebem. V Roudnici nad Labem má každý čas prohlédnout si v klidu exponáty, popovídat si s kolegy či navázat nová přátelství, zapojení do doprovodných programů proto necháváme na rozhodnutí každého účastníka. Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k nám, do Roudnice nad Labem.