18. ročník 19. září 2020

18. ročník
19. září 2020

Informace o ročníku zde:
Změna programu vyhrazena!

Informace pro účastníky

Informace pro diváky

Tuto akci podporují:

Říp, o.p.s
Město Roudnice nad Labem
RE/MAX Alit
Greif – akustika, s.r.o.
Pracovní oděvy Burda
Autosport Kraupner
Autodílna Josef Cankář Polepy

 

 

 

Informace pro účastníky

Srdečně Vás zveme na 18. ročník výstavy historických vozidel, která se bude konat v sobotu 19. září 2020 na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem.

Je nutné znát přesný počet účastníků předem, a proto chcete-li se naší výstavy zúčastnit a obdržet i všechny upomínkové předměty, žádáme Vás o přihlášení nejpozději do 4. září 2020. Pakliže jste od nás přihlášku neobdrželi nebo se k nám chystáte poprvé, kontaktujte nás prosím na mailové adrese: historicivroudnici(a)centrum.cz

Komu a za jakých podmínek je výstava určena?

– Výstava je určena pro kategorie auto, moto, speciální vozidla, přednostně do roku výroby 1965
– Kapacita výstavní plochy je omezena, vyhrazujeme si právo výběru exponátů
– Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích, musí mít platnou RZ a STK nebo zvláštní RZ určenou pro historická vozidla a platnou testaci.
– Svévolný pohyb s vozidlem po výstavní ploše není dovolen
– Startovné v ceně 250,- Kč (oběd pro řidiče, sada upomínkových předmětů) se hradí při registraci za každý přihlášený stroj

Na co se můžete těšit?

Mezi desátou a črnáctou hodinou akci stylově hudebně doprovází roudnická kapela BONUS.

V průběhu dne je pro vás zajištěn i další doprovodný program v podobě expozice na místní Hlásce, jízdy historickým autobusem, divadelního představení a dílniček pro děti. Budou k dispozici i stánky s občerstvením a prodej vína.

V rámci výstavy bude probíhat prodej klobouků Salonu Dantes, jež je naším čestným hostem, a dále hodnocení vystavených vozidel pořadateli v šesti kategoriích. Nejúspěšnější exponáty budou oceněny pohárem.

Jako zpestření pro účastníky je připravena soutěž „O pohár pořadatelů“, která v sobě snoubí úkoly vědomostní a zručné zaměřené především na motoristická témata. Soutěž probíhá od 8 hod do 13 hod na pěti stanovištích po celém roudnickém náměstí. Budete mít tedy možnost se projít nejen výstavou, ale i celým náměstím. Soutěžícímu s nejvyšším počtem bodů bude předán pohár v rámci předávání cen ve 14,15 hod.

Dále proběhne soutěžní módní přehlídka složená čistě z řidičů či posádek dorazivších vozů, konaná od 13 hod v centru výstavy. Přehlídka zpravidla probíhá za hojné účasti návštěvníků a pro lepší představu o předváděných modelech a reprezentované době je moderována. Účastník s nejvyšším počtem bodů udělených odborně zaštítěnou porotou bude oceněn pohárem opět v rámci předávání cen. Obě soutěže jsou určeny pouze předem přihlášeným, kteří svou účast v nich potvrdí v přihlášce.

Celá akce vyvrcholí odpoledne ve 14,30 hod slavnostním defilé a odjezdem na spanilou jízdu. Všechna vystavená vozidla budou postupně startovat skrz bránu umístěnou letos v horní části náměstí. Odjezd je komentovaný a každý stroj i řidič bude publiku představen.

Cíl spanilé jízdy je v Lovosicích a vyjížďka je i tentokrát organizovaná jako tzv. „protijízda“. Trasu spanilé jízdy (naleznete níže jako samostatnou přílohu) vede přes obce: Roudnice nad Labem  – Židovice – Hrobce – Libotenice – Terezín – Lovosice a zpět.

Celodenní program končí příjezdem vozů zpět na Karlovo náměstí.

Bližší info k harmonogramu naleznete níže v přiloženém „Harmonogramu“.

Těšíme se na vás!

 

STRUČNÝ HARMONOGRAM AKCE PRO ÚČASTNÍKY

07:30 –9:00        Přejímka vozidel

08:00 –13:30      Soutěž „O pohár pořadatelů“

10:00                  Oficiální zahájení výstavy

10:00–14:00       Stylová hudební produkce kapely BONUS v centru výstavy

10:30–13:30       Podávání oběda

10:30 – 10:45       Prezentace salonu Dantes k výročí 75 let od konce 2. světové války (československá móda)

11:30 – 11:45       Prezentace salonu Dantes k výročí 75 let od konce 2. světové války (světová móda)

13:00–13:30       Soutěžní módní přehlídka dobového oblečení

14:00                  Rozprava ke spanilé jízdě (v centru výstavní plochy)

14:15                  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen

14:30                  Defilé vozidel a start spanilé jízdy

16:00–17:00       Závěr spanilé jízdy na Karlově náměstí

 

 

Podmínky a propozice 2020

Harmonogram 2020

Mapa příjezdu účastníků 2020

Mapa trasy jízdy 2020

Plakát 2020

Informace pro diváky

Srdečně Vás zveme na 18. ročník výstavy historických vozidel, která se bude konat v sobotu 19. září 2020. Již po osmnácté ji zahájíme v 10h dopoledne na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem. Pod širým nebem se vám představí široká škála exponátů s datem výroby od desátých do sedmdesátých let minulého století.

Mezi desátou a čtrnáctou hodinou akci stylově hudebně doprovází roudnická kapela BONUS Vlastimila Jurčíka.

V průběhu dne je pro vás zajištěn i další doprovodný program v podobě expozice na místní Hlásce, jízdy historickým autobusem, divadelního představení a dílniček pro děti. Budou k dispozici i stánky s občerstvením a prodej vína.

V rámci výstavy bude probíhat prodej klobouků Salonu Dantes, jež je naším čestným hostem, a hodnocení vystavených vozidel pořadateli. Nejúspěšnější exponáty v pěti kategoriích budou oceněny pohárem.

Dalším zpestřením je soutěžní módní přehlídka složená čistě z řidičů či posádek dorazivších vozů, konaná od 13 hod v centru výstavy.

Účastník s nejvyšším počtem bodů obdržených od odborně zaštítěné poroty bude vyhlášen při předávání cen ve 14,15 hod v centru výstavy.

Celá akce vyvrcholí odpoledne ve 14,30 hod odjezdem na spanilou jízdu. Všechna vystavená vozidla budou postupně startovat skrz bránu umístěnou letos v horní části náměstí v blízkosti Finančního úřadu. Odjezd je komentovaný a každý stroj i řidič bude publiku představen.

Cíl spanilé jízdy je v Terezíně a vyjížďka je i tentokrát organizovaná jako tzv. „protijízda“, což znamená, že řidiči během spanilé jízdy potkávají své kolegy v protisměru. Trasa spanilé jízdy vede přes obce: Roudnice nad Labem  – Židovice – Hrobce – Libotenice – Terezín – Lovosice a zpět.

Celodenní program končí příjezdem vozů zpět na Karlovo náměstí, kde je možné si je prohlédnout, popř. i pohovořit s majiteli.

Těšíme se na vás!

 

HARMONOGRAM AKCE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

10:00                     Zahájení výstavy

10:00–14:00          Stylová hudební produkce kapely BONUS v centru výstavy

10:30 – 10:45       Prezentace salonu Dantes k výročí 75 let od konce 2. světové války (československá móda)

11:30 – 11:45       Prezentace salonu Dantes k výročí 75 let od konce 2. světové války (světová móda)

13:00–13:30          Soutěžní módní přehlídka dobového oblečení

14:15                     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen

14:30                     Defilé vozidel a start spanilé jízdy

16:00–17:00          Závěr spanilé jízdy na Karlově náměstí

 

 

Podmínky a propozice 2020

Harmonogram 2020

Mapa trasy jízdy 2020

Plakát 2020